Neuvostoturismin ja läntisen kulutuskulttuurin kohtaaminen Suomessa (Soviet tourism and Western consumer culture: a meeting in Finland)

TitleNeuvostoturismin ja läntisen kulutuskulttuurin kohtaaminen Suomessa (Soviet tourism and Western consumer culture: a meeting in Finland)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsGolubev, A
JournalHistoriallinen aikakauskirja (The Finnish Historical Journal)
Issue4
Pagination413–425