"Etnické čistky, komunismus a devastace životního prostředí: Vytváření nové identity severočeského pohraničí (1945-1989)." [Translation of Journal of Modern History article-appeared in June, 2006.]

Title"Etnické čistky, komunismus a devastace životního prostředí: Vytváření nové identity severočeského pohraničí (1945-1989)." [Translation of Journal of Modern History article-appeared in June, 2006.]
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsGlassheim, E
JournalSoudobé dějiny
Volume12
Issueno. 3-4 (2005)
Pagination432-464