Biblio

Found 36 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Czaykowski,Bogdan  [Clear All Filters]
Book
B. Czaykowski, Antologia poezji polskiej na obczyźnie: 1939-1999, Wyd. 1. Warszawa; Toronto: Czytelnik, 2002.
B. Czaykowski and LaSelva, S. V., Holding one's time in thought: the political philosophy of W.J. Stankiewicz. Vancouver: Ronsdale Press, 1997.
B. Czaykowski, Okanagańskie sady, Wyd. 1. Wrocław: Wydawn. Dolnośląskie, 1998.
B. Czaykowski, Point-no-point: 1953-1970, vol. t. 201.; t. 201. Paryż: Instytut Literacki, 1971.
B. Czaykowski, Tworzecka, M., and Fedyczkowska, E., Polacy w Brytyjskiej Kolumbii: zbiór szkiców i materiałów = Poles in British Columbia : a collection of essays and documentary material. Vancouver, B.C: Towarzystwo "Watra", 1988.
B. Czaykowski and Sulik, B., Polacy w W. Brytanii, vol. t. 63.; t. 63. Paryż: Instytut Literacki, 1961.
B. Czaykowski, Batts, M. S., and Multiculturalism, C., Polish writing in Canada: a preliminary survey. Ottawa: Departent of the Secretary of State of Canada, Multiculturalism/Multiculturalisme, 1988.
B. Czaykowski, Polski Osrodek Naukowy (Polish Research Centre) 1940-1960. Londyn: , 1961.
B. Czaykowski, Reductio ad absurdum i przezwyciȩżenie: dialektyka wiersza. Londyn: Nakład. autora, 1958.
B. Czaykowski, Spór z granicami, vol. t. 98.; t. 98. Paryż: Instytut Literacki, 1964.
B. Czaykowski and Werner, A., Trzciny czcionek. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1957.
B. Czaykowski, Wiatr z innej strony: wiersze zebrane z lat 1953-1989, Wyd. 1. Kraków: Znak, 1990.
Journal Article
B. Czaykowski, Merrill, C., and Venclova, T., Dry land of days where we remain: .. reflect on Brodsky, Books In Canada, vol. 28, p. 21, 1999.
B. Czaykowski, Dyskurs, przekład, interpretacja - Literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze, The Sarmatian Review, pp. 873-875, 2002.
B. Czaykowski, Harmony Restored: Mickiewicz's Pan Tadeusz Reconsidered on the 150th Anniversary of Its Publication, Cross Currents: A Yearbook of Central European Culture, vol. 3, p. 181, 1984.
B. Czaykowski, The History of Polish Literature Czeslawa Milosza, Kultura: Szkice, Opowiadania, Sprawozdania, vol. 267, pp. 11-27 (to be cont.), 1969.
B. Czaykowski, IN MEMORIAM: TADEUSZ HALPERT-SCANDERBEG, The Polish Review, vol. 9, pp. 112-112, 1964.
B. Czaykowski, La condition, Books In Canada, vol. 29, p. 6, 2000.
B. Czaykowski and Higgins, I., Let the Earth's Body Be, Chicago Review, vol. 46, pp. 63-63, 2000.
S. A. Blejwas, Gromada, T. V., Czaykowski, B., Grynberg, H., and Levine, M. G., LETTERS TO THE EDITOR, The Polish Review, vol. 34, pp. 387-393, 1989.
B. Czaykowski, Mallarmé, He Was Interesting, Chicago Review, vol. 46, pp. 63-63, 2000.
B. Czaykowski, Mollusc, Chicago Review, p. 63, 2000.
B. Czaykowski, POETIC THEORIES IN POLAND: PRZESMYCKI AND PRZYBYSZEWSKI, The Polish Review, vol. 11, pp. 45-55, 1966.
B. Czaykowski, Some comments, alas, mostly critical on The Polish Review in its fiftieth year of publication, The Sarmatian Review, vol. 27, pp. 1261-1263, 2007.
B. Czaykowski, Stanislaw Baranczak. A Fugitive from Utopia: The poetry of Zbigniew Herbert. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987. 164 pp. $22.50, Canadian-American Slavic Studies, vol. 22, pp. 446-448, 1988.

Pages