Biblio

Found 80 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is C  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
B. Czaykowski, La condition, Books In Canada, vol. 29, p. 6, 2000.
B. Czaykowski, Witold Gombrowicz and Czeslaw Miłosz: The Two Polarities of Twentieth-Century Polish Literature?, Toronto Slavic Quarterly, vol. 2, p. no pagination-no pagination, 2002.
B. Czaykowski and Sulik, B., Polacy w W. Brytanii, vol. t. 63.; t. 63. Paryż: Instytut Literacki, 1961.
B. Czaykowski and Werner, A., Trzciny czcionek. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1957.
B. Czaykowski and Higgins, I., Let the Earth's Body Be, Chicago Review, vol. 46, pp. 63-63, 2000.
B. Czaykowski, Mallarmé, He Was Interesting, Chicago Review, vol. 46, pp. 63-63, 2000.
B. Czaykowski, Spór z granicami, vol. t. 98.; t. 98. Paryż: Instytut Literacki, 1964.
B. Czaykowski, Witold Gombrowicz and Czeslaw Milosz: The Two Polarities of Twentieth-Century Polish Literature?, Toronto Slavic Quarterly, vol. 2, 2002.
B. Czaykowski, Czeslaw Milosz, Dictionary of Literary Biography, vol. 215: Twentieth-Century Eastern European Writers, First Series. 1999.
B. Czaykowski, Batts, M. S., and Multiculturalism, C., Polish writing in Canada: a preliminary survey. Ottawa: Departent of the Secretary of State of Canada, Multiculturalism/Multiculturalisme, 1988.
B. Czaykowski, Point-no-point: 1953-1970, vol. t. 201.; t. 201. Paryż: Instytut Literacki, 1971.
J. Czaykowski and Czaykowski, B., Strangeness of faraway lands, Books In Canada, vol. 28, p. 5, 1999.
B. Czaykowski, Mollusc, Chicago Review, p. 63, 2000.
B. Czaykowski, Okanagańskie sady, Wyd. 1. Wrocław: Wydawn. Dolnośląskie, 1998.
B. Czaykowski, IN MEMORIAM: TADEUSZ HALPERT-SCANDERBEG, The Polish Review, vol. 9, pp. 112-112, 1964.
B. Czaykowski, Wladyslaw Reymont, Dictionary of Literary Biography, Volume 332. 2007.
B. Czaykowski, We Collected Stones, Chicago Review, vol. 46, p. 62, 2000.
B. Czaykowski, Wiatr z innej strony: wiersze zebrane z lat 1953-1989, Wyd. 1. Kraków: Znak, 1990.
B. Czaykowski, The History of Polish Literature Czeslawa Milosza, Kultura: Szkice, Opowiadania, Sprawozdania, vol. 267, pp. 11-27 (to be cont.), 1969.
B. Czaykowski, Stanislaw Baranczak. A Fugitive from Utopia: The poetry of Zbigniew Herbert. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987. 164 pp. $22.50, Canadian-American Slavic Studies, vol. 22, pp. 446-448, 1988.
B. Czaykowski, Some comments, alas, mostly critical on The Polish Review in its fiftieth year of publication, The Sarmatian Review, vol. 27, pp. 1261-1263, 2007.
B. Czaykowski, POETIC THEORIES IN POLAND: PRZESMYCKI AND PRZYBYSZEWSKI, The Polish Review, vol. 11, pp. 45-55, 1966.
B. Czaykowski, Tworzecka, M., and Fedyczkowska, E., Polacy w Brytyjskiej Kolumbii: zbiór szkiców i materiałów = Poles in British Columbia : a collection of essays and documentary material. Vancouver, B.C: Towarzystwo "Watra", 1988.
B. Czaykowski, Ryszard Kapuscinksi, Dictionary of Literary Biography. 2010.
B. Czaykowski, Dyskurs, przekład, interpretacja - Literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze, The Sarmatian Review, pp. 873-875, 2002.

Pages