Biblio

Found 81 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is C  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
B. Czaykowski, Stanislaw Baranczak. A Fugitive from Utopia: The poetry of Zbigniew Herbert. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987. 164 pp. $22.50, Canadian-American Slavic Studies, vol. 22, pp. 446-448, 1988.
B. Czaykowski, Some comments, alas, mostly critical on The Polish Review in its fiftieth year of publication, The Sarmatian Review, vol. 27, pp. 1261-1263, 2007.
B. Czaykowski, Tworzecka, M., and Fedyczkowska, E., Polacy w Brytyjskiej Kolumbii: zbiór szkiców i materiałów = Poles in British Columbia : a collection of essays and documentary material. Vancouver, B.C: Towarzystwo "Watra", 1988.
B. Czaykowski, POETIC THEORIES IN POLAND: PRZESMYCKI AND PRZYBYSZEWSKI, The Polish Review, vol. 11, pp. 45-55, 1966.
B. Czaykowski, Ryszard Kapuscinksi, Dictionary of Literary Biography. 2010.
B. Czaykowski, Dyskurs, przekład, interpretacja - Literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze, The Sarmatian Review, pp. 873-875, 2002.
B. Czaykowski, Reductio ad absurdum i przezwyciȩżenie: dialektyka wiersza. Londyn: Nakład. autora, 1958.
B. Czaykowski, Harmony Restored: Mickiewicz's Pan Tadeusz Reconsidered on the 150th Anniversary of Its Publication, Cross Currents: A Yearbook of Central European Culture, vol. 3, p. 181, 1984.
B. Czaykowski, Victor Erlich et al, editors. For Wiktor Weintraub: Essays in Polish Literature, Language, and History Presented on the Occasion of His 65th Birthday (Slavistic Printings and Reprintings, 312). The Hague: Mouton, 1975. 621 pp. 180 Dfl, Canadian-American Slavic Studies, vol. 11, pp. 446-449, 1977.
B. Czaykowski and LaSelva, S. V., Holding one's time in thought: the political philosophy of W.J. Stankiewicz. Vancouver: Ronsdale Press, 1997.
B. Czaykowski, Antologia poezji polskiej na obczyźnie: 1939-1999, Wyd. 1. Warszawa; Toronto: Czytelnik, 2002.
B. Czaykowski, Merrill, C., and Venclova, T., Dry land of days where we remain: .. reflect on Brodsky, Books In Canada, vol. 28, p. 21, 1999.
B. Czaykowski, Traditions of Love, Canadian Literature, p. 64, 1996.
B. Czaykowski, Polski Osrodek Naukowy (Polish Research Centre) 1940-1960. Londyn: , 1961.
B. Czaykowski, La condition, Books In Canada, vol. 29, p. 6, 2000.
B. Czaykowski, Witold Gombrowicz and Czeslaw Miłosz: The Two Polarities of Twentieth-Century Polish Literature?, Toronto Slavic Quarterly, vol. 2, p. no pagination-no pagination, 2002.
B. Czaykowski and Sulik, B., Polacy w W. Brytanii, vol. t. 63.; t. 63. Paryż: Instytut Literacki, 1961.
B. Czaykowski and Werner, A., Trzciny czcionek. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1957.
B. Czaykowski and Higgins, I., Let the Earth's Body Be, Chicago Review, vol. 46, pp. 63-63, 2000.
B. Czaykowski, Mallarmé, He Was Interesting, Chicago Review, vol. 46, pp. 63-63, 2000.
B. Czaykowski, Spór z granicami, vol. t. 98.; t. 98. Paryż: Instytut Literacki, 1964.
B. Czaykowski, Witold Gombrowicz and Czeslaw Milosz: The Two Polarities of Twentieth-Century Polish Literature?, Toronto Slavic Quarterly, vol. 2, 2002.
B. Czaykowski, Czeslaw Milosz, Dictionary of Literary Biography, vol. 215: Twentieth-Century Eastern European Writers, First Series. 1999.
B. Czaykowski, Batts, M. S., and Multiculturalism, C., Polish writing in Canada: a preliminary survey. Ottawa: Departent of the Secretary of State of Canada, Multiculturalism/Multiculturalisme, 1988.
B. Czaykowski, Point-no-point: 1953-1970, vol. t. 201.; t. 201. Paryż: Instytut Literacki, 1971.

Pages