Biblio

Found 81 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is C  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
B. Czaykowski, Batts, M. S., and Multiculturalism, C., Polish writing in Canada: a preliminary survey. Ottawa: Departent of the Secretary of State of Canada, Multiculturalism/Multiculturalisme, 1988.
B. Czaykowski, Point-no-point: 1953-1970, vol. t. 201.; t. 201. Paryż: Instytut Literacki, 1971.
J. Czaykowski and Czaykowski, B., Strangeness of faraway lands, Books In Canada, vol. 28, p. 5, 1999.
B. Czaykowski, Mollusc, Chicago Review, p. 63, 2000.
B. Czaykowski, Okanagańskie sady, Wyd. 1. Wrocław: Wydawn. Dolnośląskie, 1998.
B. Czaykowski, IN MEMORIAM: TADEUSZ HALPERT-SCANDERBEG, The Polish Review, vol. 9, pp. 112-112, 1964.
B. Czaykowski, Wladyslaw Reymont, Dictionary of Literary Biography, Volume 332. 2007.
B. Czaykowski, We Collected Stones, Chicago Review, vol. 46, p. 62, 2000.
B. Czaykowski, Wiatr z innej strony: wiersze zebrane z lat 1953-1989, Wyd. 1. Kraków: Znak, 1990.
B. Czaykowski, The History of Polish Literature Czeslawa Milosza, Kultura: Szkice, Opowiadania, Sprawozdania, vol. 267, pp. 11-27 (to be cont.), 1969.
B. Czaykowski, Stanislaw Baranczak. A Fugitive from Utopia: The poetry of Zbigniew Herbert. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987. 164 pp. $22.50, Canadian-American Slavic Studies, vol. 22, pp. 446-448, 1988.
B. Czaykowski, Some comments, alas, mostly critical on The Polish Review in its fiftieth year of publication, The Sarmatian Review, vol. 27, pp. 1261-1263, 2007.
B. Czaykowski, Tworzecka, M., and Fedyczkowska, E., Polacy w Brytyjskiej Kolumbii: zbiór szkiców i materiałów = Poles in British Columbia : a collection of essays and documentary material. Vancouver, B.C: Towarzystwo "Watra", 1988.
B. Czaykowski, POETIC THEORIES IN POLAND: PRZESMYCKI AND PRZYBYSZEWSKI, The Polish Review, vol. 11, pp. 45-55, 1966.
B. Czaykowski, Ryszard Kapuscinksi, Dictionary of Literary Biography. 2010.
B. Czaykowski, Dyskurs, przekład, interpretacja - Literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze, The Sarmatian Review, pp. 873-875, 2002.
B. Czaykowski, Reductio ad absurdum i przezwyciȩżenie: dialektyka wiersza. Londyn: Nakład. autora, 1958.
B. Czaykowski, Harmony Restored: Mickiewicz's Pan Tadeusz Reconsidered on the 150th Anniversary of Its Publication, Cross Currents: A Yearbook of Central European Culture, vol. 3, p. 181, 1984.
B. Czaykowski, Victor Erlich et al, editors. For Wiktor Weintraub: Essays in Polish Literature, Language, and History Presented on the Occasion of His 65th Birthday (Slavistic Printings and Reprintings, 312). The Hague: Mouton, 1975. 621 pp. 180 Dfl, Canadian-American Slavic Studies, vol. 11, pp. 446-449, 1977.
B. Czaykowski and LaSelva, S. V., Holding one's time in thought: the political philosophy of W.J. Stankiewicz. Vancouver: Ronsdale Press, 1997.
B. Czaykowski, Antologia poezji polskiej na obczyźnie: 1939-1999, Wyd. 1. Warszawa; Toronto: Czytelnik, 2002.
B. Czaykowski, Merrill, C., and Venclova, T., Dry land of days where we remain: .. reflect on Brodsky, Books In Canada, vol. 28, p. 21, 1999.
B. Czaykowski, Traditions of Love, Canadian Literature, p. 64, 1996.
B. Czaykowski, Polski Osrodek Naukowy (Polish Research Centre) 1940-1960. Londyn: , 1961.
B. Czaykowski, La condition, Books In Canada, vol. 29, p. 6, 2000.

Pages